Malli vuokrankorotuksesta ilmoittamiseen

Erkki Esimerkki
Mallikatu 6 A 1
00390 Helsinki

VUOKRANKOROTUS

Johtuen kohonneista hoito- ja vastikekustannuksista vuokrauskohteen Mallikatu 6 A 1 vuokraa tullaan korottamaan 50 eurolla. Uusi vuokra tulee olemaan 750 € ja se astuu voimaan 1.3.2015.

Helsingissä 1.1.2015

Matti Meikäläinen Matti Meikäläinen

Vuokrankorotusilmoitukseen siis:

  • Vastaanottajan nimi ja yhteystiedot
  • Vuokrattavan kohteen osoite
  • Vuokrankorotusperuste
  • Vuokrankorotuksen määrä
  • Uusi vuokra yhteensä
  • Milloin vuokrankorotus astuu voimaan

Loppuun vuokranantajan allekirjoitus sekä paikka ja päivämäärä.