Avoin asianajovaltakirja (malli)

AVOIN ASIANAJOVALTAKIRJA

Helsingissä 1.1.2015

Matti Meikäläinen Matti Meikäläinen
Toimitusjohtaja, Helsinki

Tiedoiksi avoimeen asianajovaltakirjaan riittää:

  • Otsikoksi "Avoin asianajovaltakirja"
  • Päiväys ja paikkakunta
  • Päämiehen (valtuuttajan) allekirjoitus ja nimenselvennys
  • Muu valtuuttajan yksilöivä tieto, esimerkiksi ammatti ja/tai henkilötunnus

Avoimeen valtakirjaan ei tarvitse erikseen määritellä valtuutetun henkilön nimeä. Päämiehen puolesta toimimiseen siis riittää, että asiakirja on valtuutetun hallussa. Avoimeen asianajovaltakirjaan ei myöskään tarvitse merkitä päättymispäivämäärää, tällöin valtuutus voidaan perua asiakirjan pois ottamisella. Asiaa, mitä valtuutus koskee, ei myöskään ole erikseen yksilöity, joten tämä jää päämiehen ja valtuutetun keskenään sovittavaksi.