Yksilöity valtakirja (malli)

VALTAKIRJA

Valtuutan Erkki Esimerkin käyttämään äänivaltaani asunto-osakeyhtiö Malli Asunnot Oy:n yhtiökokouksessa 4.5.2015.

Valtuuttaja: Matti Meikäläinen, asuinhuoneiston B 2 omistaja (1 osake)

Helsingissä 1.5.2015

Matti Meikäläinen Matti Meikäläinen

Todistajat

Tiina Terävä Tiina Terävä

Jussi Juonio Jussi Juonio