Lahjakirja (malli)

LAHJAKIRJA

Lahjoittaja: Erkki Esimerkki (000000-0000) Helsinki

Lahjansaaja: Matti Meikäläinen (000000-0000) Helsinki

Lahja: 5 000 €

Edellä mainitun lahjan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy lahjoittajalta lahjansaajalle lahjakirjan allekirjoituksilla. Lahja luovutetaan lahjansaajalle allekirjoittamisen yhteydessä. Lahjansaaja vastaa lahjaveron maksamisesta ja lahjaveroilmoituksen tekemisestä.

Helsingissä 5.1.2016

Erkki Esimerkki Erkki Esimerkki, lahjoittaja

Matti Meikäläinen Matti Meikäläinen, lahjansaaja


Todistajat

Matti Mainio Matti Mainio

Tiina Terävä Tiina Terävä